Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

Urunk Szava és Angyali Hírnökei

2010. november 29.

Ketten ültünk a szobában Gabival, beszélgettünk.

Hatalmas, fényes angyalok töltötték meg a szobát. Egyikük különösen ragyogó, bíbor köntösben jelent meg. (Olyanban, mint az Úr Jézus palástja.)

Mély tisztelettel, szeretetet sugározva érkeztek. A köszöntés után csak álltak méltósággal és vártak; azt mondták: „Vendéget várunk.”

Azt éreztem, hogy a Vendég nem lehet más, mint az Úr Jézus…

Megkértem, hogy a „Vendég” érkezéséig ismertessék jövetelük célját: „Mit szeretnétek nekünk mondani?”

Gabi fordított, a válasz az Angyali Hírnök szájából így hangzott:

„Figyeljetek! Figyeljetek! Figyeljetek!

Elmondjuk a Hírnököknek, a földi embereknek és a Fény Gyermekeinek:

Figyeljetek a Szóra, a Szóra a szívben!

Nagyon kevés, ami elválasztja a két valóságot egymástól!

Mindenkit szólítunk! Figyeljetek! Téren és időn át minden Testvérünkhöz

szólunk! Figyeljetek, Fény Gyermekei, Fény Küldöttei, Fény Szolgálói!

Az Atyai Szóra figyeljetek, mely elhangzott.

Hírnökök járják be a világot most, és szólítják Urunk Gyermekeit, átadják az üzenetet:

„Jöjjetek, jöjjetek, jöjjetek gyermekeim, lépjetek Hozzám közelebb!

Halld meg Akaratom, te világ!

Rám figyeljetek! Ha bármi történik is a világban, csak az Én utasításaimat

kövessétek!

Angyalaim vezetésére legyetek éberek!

Mindenki másképp fogja érteni a Szót, de elvezérellek egymáshoz

benneteket. Rakjátok össze, amit kaptok, csak így értitek meg Akaratomat!

Öröm legyen a lelketekben, szerető ölelésem már közel van!

Áldott Gyermekeim! Bátorsággal cselekedjetek! Érteni fogjátok, hogy mit

kell tennetek!...”

 

Itt megjelent az angyalok között az Úr Jézus. (A „közlés” azonban abbamaradt, és egy felkészülési időszak után a folytatást már én írom 2010-12-04-én, szombaton, kevéssel az Irgalmasság órája előtt.)

Szent Szívemnek kedves Testvéreim!

Igen, „testvért” mondok, mint egykor az apostolság szélén álló tanítványaimnak, pedig hitetlenségetek fájdalmas, és Irgalmamba vetett bizalmatok sokszor olyan lanyha, hogy mély bánatot okoztok vele! Bizonytalankodtok, pedig ismernetek kell Engem, és tudnotok kell, hogy Én még senkit sem hagytam cserben!

Jól jegyezzétek meg hát: Amit egyszer elindítottam és megáldottam, azt be is fejezem, végigviszem!

Ha szívetekkel őszintén Hozzám csatlakoztok, és kitartotok saját ígéretetek mellett, vagyis Mellettem, akkor nincs helye semmiféle félelemnek és bizonytalankodásnak, mert Én, az ÚR Jézus vagyok veletek! Hűségem Örök.

Örök hűséggel vagyok Atyámhoz, hisz Belőle való Vagyok és Örökkön Benne létezem.

A Teremtő Isten Végtelen Jóságát és Szeretetét nyilvánítom ki és testesítem meg Embertestvéreim felé. Így hűségemben is Örök Jósággal élek Atyám választottjaihoz!

Irgalmam Szeretetét kiárasztom, emelem lelketek, kitöltöm szellemetek, vezető Angyalaim köztetek élnek.

Készülj Teremtésem, készülj világ!

Szent Atyám elindította a Rendezést! Mindennek és mindenkinek a helyére kell kerülnie!

Gyújtsátok meg a Fényeket, legyen lámpásotokban olaj! Vetüljön Fény a sötétségre és a hazugságra! Én, az Úr, a Világ Világossága mondom ezt!

A Sötétség Hercege körbejár, dühödten dolgozik. Ő és szolgái akadályozni próbálják szívekbe születésem Szent Adományát, és az emberiség Istenhez közeledését. Tudjatok erről, lássátok meg mesterkedéseit az életetek minden területén, „kicsiben” és „nagyban” egyaránt! Elvakító fényének, hamis ígéreteinek ne higgyetek!  

Szellemi Harcosaim, szólítalak benneteket! Szívetekben visszhangozzék Szavam! Nyíljon meg szemetek és fületek minden Igazságra!

Álljatok készen a Szó, a Tett és az Ima fegyverével!

Rázzátok fel az alvókat, támasszátok fel a lelki halottakat, tanítsátok a hitetleneket, adjatok kenyeret az éhezőknek! Sokszorozzátok a jót, és nyissátok ki születésem ünnepére a bezárt szíveket, hogy minél több emberi szívbe beleszülethessek!

Az idő kitöltetik…

Előttem nincs helye halogatásnak, egymásra mutogatásnak, vádaskodásnak! Én, a Megváltó Krisztus szívetekbe látok, lelketeket teszem mérlegre… Tudom, ki az igaz, és ki nem!

Álljatok készen ott, ahol vagytok, ott, ahová jutottatok. Egységesítsétek BENNEM erőtöket, használjátok ki a legkisebb esélyt is a lelkek megmentésére, így még kicsi időt nyerhettek, fájdalmas történéseket módosíthattok!

Édesanyám Szeretete menteget benneteket, Könnyei támogatnak, de visszaút nincs! A változás kereke visszafordíthatatlanul megindult! Lassítani csak a szívetekből kiáramló IGAZ SZERETET tudja!

Az idő kitöltetik…

Ne feledjétek az első parancsolatot: Istennek, az EGY IGAZ ÖRÖK ATYÁNAK legyen mindenek előtt elsőbbsége az életetekben!

Legyetek éberek, Atyám Áldottai, vezetlek benneteket!

Én, az Úr Jézus szóltam, második eljövetelemre készülök!

Szívem legmélyebb Szeretetével áldom meg az Emberiséget, és Isteni Hatalmam teljes Irgalmát öntöm az elközelgő Szent Ünnepen a világra! Ámen.

Én, Jézus Krisztus, az Eljövendő Úr szóltam!

2010-12-04                                                                                                                                 M.G.Mária

Vissza                                                                                                      Letöltés