Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

2008-01-01                                 Újév hajnalán

 

Szeretett Gyermekeim!

Új év kezdődik a számotokra, mely az előzőek alapjaira épül. Ez mindig így volt, s ezután is így lesz. Minden időpillanatban a jövőtöket teremtitek meg, s ebben az évben meg fogjátok tapasztalni, hogy az előző évben milyen alapokat fektettek le. Egyéni megtapasztalásaitok viszont lelkiségetektől függ, mindenkinek a saját lelki beállítódottságától!

Tapasztalatotok gondolkozásotoknak és tetteiteknek lesz az eredménye! ÉN, Atyátok, nem szólok abba bele, hogy döntéseitek alapján mit kívántok megtapasztalni! De nyomatékosan felhívom a figyelmet, hogy a szeretet nélkül, erőszakosan végrehajtott cselekedetek – legyenek azok akár egyéni életet formálók, vagy nemzetek sorsát eldöntők! – nem az ÉN Szeretetvilágomból táplálkozó gondolatokkal indítottak!

Akik Nélkülem való önállóságot kívánnak életükben megtapasztalni, azok azt fogják kapni!

Sokan ugyanis kihagynak az életükből Engem, nem is gondolva arra, hogy mindent, amit kaptak, Nekem köszönhetnek, legyenek a „birtokukban” akár földi javak, akár adottságok, melyeket képességekké növelhettek!

Mások „tudnak Rólam”, de életükben nem fordulnak Hozzám tanácsért, családjukba nem hívnak be, s Én ott állok az ajtó előtt… Gyermekeiket Nélkülem nevelik, s még jó, ha legalább a Nevem kiejtik előttük… Ó, milyen jövőt teremtenek ezek az emberek! … Ha tudnák, hogy „világok” vannak azok között a lehetőségek között, amit Tőlem elfordult szeretetlenségükben valósítanak meg, és aközött, amit Velem együtt tehetnének! … És gyermekeik, kik nagy reményekkel Tőlem indultak el, saját örömteli életük helyett szüleik adósságaival fognak majd kínlódni!

Ó, ha mindezt tudnák, és komolyan vennék az emberek!

Valamennyien csak használják lehetőségeiket, mint örömük, vagy hatalmuk forrását, és ÉN hagyom, s ha nem kérnek, nem szólok bele szabad akaratuknál fogva meghozott döntéseikbe, s az „okos, önálló gondolatok” eredményeként megvalósuló cselekedeteikbe! De ezek bizony, sokszor csak „homoktéglák”…

Mert eljön az idő, amikor történni fognak események, melyeket az ember nem képes befolyásolni, akármekkora szeretet nélküli tudással is rendelkezik!

Ti Gyermekeim, akik Szeretetem igénylése nélkül éltek, ti, akkor mit tesztek?!

Kihez fordultok segítségért?

„Mestereitek” mekkora Szereteterőt képviselnek ahhoz, hogy kihozzanak a bajból? Mert mostani lépéseteken sok minden múlik!

S mit tesztek akkor, ha az üres, csillogónak látszó segítség kártyavárként omlik össze?

Gondolkozzatok el mindezen!!!

Általam adott szabad akaratotok irányultságát mindenkor figyelembe veszem, így csak azokat tudom kivezetni a földi lélekvesztő nehézségek kátyúiból, akik szívükből, hangsúlyozom: szívükből kérnek, tesznek azért, hogy „meghalljam” kérésüket, és teljes határozottsággal csatlakoznak Hozzám!

Ez nem ijesztgetés!

A gyűlöletnek, a hatalmi törekvéseknek, a mások kihasználásának, a hamis törvénykezésnek nem ÉN Vagyok az istene! Mert a háborúskodást és szomorúságot okozó dolgok olyan alacsony rezgésszinten történnek, hogy Éltető Szándékomat el sem érhetik!

SZERETETEM viszont mindenkire árad, és AZ EGÉSZ VILÁG ÉLTETŐ ELEME! De magas „frekvenciája” által csak azok képesek részesülni belőle, akik mindent elkövetnek azért, hogy cselekedeteik szívből megvalósuló örömöt és békét teremtsenek, és szeretetet közvetítsenek!

Minden tett, ami szeretet nélkül való, szeretetlen, férges gyümölcsöt is hoz, harcot és ellenségeskedést terem. S minden tett, ami szívből indítottan jóra törekszik, életet tápláló gyümölccsé növekszik! Minden gondolat és tett önmagát és önmaga urát (létrehozóját) megmutatva jelenik meg a földi világban!

Gondolkozzatok el ezen is: életetek kertjében milyen „gyümölcsfákat” ültettek el az elmúlt években?

Milyen „gyümölcsfákat” egyéni, és milyeneket nemzeti, s tovább: az egész Földet érintő szinten?!

S ha okos, értelmes felnőttként elgondolkoztatok rajta, akkor felelősségetek tudatában ennek megfelelően cselekedjetek is!

Eldönthetitek: saját igazságotokért harcolva háborúskodást akartok, vagy Irgalmamat kérve (mint ahogy egyesek Örömömre teszik is!) Velem való összefogásra törekedtek?

Atyai Figyelmem minden egyes gyermekem kérését meghallja, Szemem minden gyermekem szívét-lelkét, lelke legrejtettebb zugát is meglátja!

Amit mondtam, azt megmondtam, akinek füle van, hallja meg!

Teremtő Atyai Áldásom adom rátok édes Gyermekeim ez Új Év hajnalán! Ámen.

M.G.Mária

Vissza a Tartalomjegyzékhez