Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

2010. október 8.

NAGY BAJBAN VAN AZ ORSZÁG!

 És ha oda nem figyelünk, ha nem kapunk észbe és nem nézünk a szívünkbe, akkor lesz még nagyobb bajban is!

Az Úr Jézus sok tanítása, figyelmeztetése elhangzott és elhangzik, „Égen, Földön jeleket ad”!

Mária Édesanyánknak, Magyarok Nagyasszonyának egyre több üzenete, fokozódó jelenései mutatják, hogy figyelni kell az Égi Világ jelzéseire, melyek mindenfajta felelőtlen emberi magatartás befejezését, helyette pedig széleskörű összefogást sürgetnek!

De mit vártunk vagy várunk, ha nem fogtuk meg időben a segítő Égi Kezeket?!

 

OKTÓBER 8. MAGYAROK NAGYASSZONYÁNAK, ÉGI ÉDESANYÁNKNAK, PATRÓNÁNKNAK ÜNNEPE

 

MOST

 hívjuk Őt szívből,

hogy teljes hűséggel,

 tiszta elmével, valódi alázattal

s bölcsességgel, igaz szeretettel,

hittel és erős akarattal álljunk meg

világváltozást vezető Jézus Urunk oldalán!

Legyen ez így MOST,

és innentől kezdve MINDVÉGIG, utolsó napunkig,

amíg egyéni, s nemzeti sorsunk be nem teljesedik.

Az Ég Harsonái mennydörgően szóltak!

Égi Királynőnk, oltalmazz!

Megváltó Jó Urunk!

Vezess bennünket!

Ámen.

 

     

  

 

****************************************************************

 

A VÖRÖS ISZAP

 

Szólt az Úr,

Egyszer, százszor, milliószor is tán:

„Nagy a szemfényvesztés, ember, figyelmezz Rám!

Maradj Velem, tégy csak Istened Akaratán!”

Szólt az Istenanya,

Egyszer, százszor, milliószor is tán:

„Gyermekem figyelj, hallgassál időben Rám!

Életet menthetsz szíved hangján, Isten Akaratán!”

 

Harmadik lett volna erre az ember válasza,

De a szívhangot és a választ is a gonoszság kioltotta.

Erőszakos önkény és hatalom koholmánya

A csendes belső jóságot durván elnyomta.

 

Jött a tavasz, hozott új szeleket,

Vizet ontott, és áradással gátat repesztett.

Ázott az ország, oda lett a termés egyharmada,

A könny és a folyó az elmosott életet siratta.

Torz szellemi vigyor biztatott:

„Magadra figyelj, nincs baj semmi sem,

Lehet is, tudsz is, élj csak kényelmesen!”

És a szívek mélyén erőtlen, ima nélküli halál terem.

 

De eljött egy pillanat, mely véget vetett a tunyaságnak,

Az ország vérző sebében élők véget vetnek a tűrő hallgatásnak,

S a megroncsolt életek felelősért kiáltanak!

 

Repülőgép zúg, magasan száll,

És alant „vérző áradatban” úszik a táj.

Összegyűlt hát a szenny, a gonoszság szennye,

Kapzsi erőszak vérző sarát a föld sem fogja már be.

Hömpölyög az ár, mérgező, megállíthatatlan, romboló,

Emberi életet, munkát, Hazát semmisíteni akaró!

Növények, állatok kínja, föld jajszava harsogva dobol,

Ki az, ki suttogja most is álnokul: „Nincs itt semmi a nagy bajból!”?

 

A seb mély, fájdalmas, és a kifosztott igazságot mutatja,

Nem volt emberi hatalom, mely a gonosz ármányt megállíthatta!

Két falu népe viseli most még az országos átkot,

Mit a szennyes akarat elindított.

 

A döbbent „csendben” EGY HANG szól csak csendesen:

„Fordulj Irgalmamhoz, Gyermekem!

Kulcsold imára két kezed, s mondjuk együtt: Atyám!

Megváltó Fiad által kérlek, mentsd meg életünk, s Hazám!

Lássad szenvedésünk és a könnyeket szemünkben,

Kiontott vérünk idézze a múltat Teremtő Szemedbe!

Halljad meg az imát, mely újra éled bennünk,

Add, hogy Hangodra érzékenyen figyeljen szívünk.

Vezesd Te gondolatunk, és fogjad újra dolgos kezünk,

Hogy Hazánkat építve a Menny Otthonába lépjünk!”

 

Hívd Gyermekem az Istenanyát,

Ki Mindenek megmentő Boldogasszonya,

Hívd, mert szólít a gyors Idő Szava!

Hívd, hogy a kígyó fejét sarkával eltapossa!

Legyen bizalmad Hozzá, mert Vele jő az Ég minden angyala,

Hogy Isten Igazságát a Földre lehozza!

 

Figyelj jól Rám, Ember!

NÉZZ SZEMBE, s MONDJUK EGYÜTT: ELÉG!

Te Gyermekem és Én megállítjuk a világ minden szennyét!

Szent Szívem meghallja szíved gyenge emberhangját,

Akaratom felerősíti lelked igaz akaratát!

Szabjunk EGYÜTT gátat a további rombolásnak,

Isten Akaratának senki ellent nem állhat!

 

SZÓLJ ÉS KÉRJ HÁT, ATYÁD VÁRJA SZAVAD,

MERT TUDD MEG EMBER:

 

MEGVÁLTÁST

CSAK MEGVÁLTÓ ISTENED ADHAT!

Ámen.”

 

2010. október 7.                                                                           M.G.Mária

 

Vissza                                                                                                    Letöltés