Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

 2004. dec. 02.

Ez az üzenet azért is volt nagy jelentőségű, mert a mondanivalóban többször szerepel kimondva, vagy értelemszerűen a figyelmeztetés, hogy nagy események várhatók! – És pár nap múlva bekövetkezett a szumátrai földrengés és szökőár! M.G.M.

 

KARÁCSONY ELŐTT

 

A Föld és az emberiség fordulathoz érkezett!

Az előkészítések lassan-lassan beérnek! Minden változás, amely érezhető olykor, ennek részét képezi. Másképp érzitek magatokat időnként a megváltozott energia hatására. Innentől kezdve ezt az érzést gyakrabban fogjátok tapasztalni. Ezek a változások szervezetetek reakcióiban is megnyilvánulnak. Kiben-kiben betegséget, influenzás tüneteket, fokozott fáradtságot vált ki, de olyan is van, aki élénkebbé válik tőle.

Egyesekben, az emberi szokásokban megnyilvánuló makacsság, a szokásokhoz való ragaszkodás nem engedi, hogy az új minőségű környezeti energia beáramoljon, és átjárja a testet. Aki már elindult valahol a fejlődés útján, az hamarabb "kitisztítja" magát, testi-lelki-szellemi szinten lerakva élete „hordalékait", de aki nagy ellenszegüléssel él, az bizony szenvedve issza makacsságának következményeit! A jóindulatú, változásra való felhívás után ez már keményebben „húsbavágó" tapasztalat!

Igaz azonban a közmondásotok: „Más kárán tanul az okos!" Figyeljétek azokat, akik könnyebben birkóznak meg saját nehézségeikkel, és hamarabb túl vannak rajta. Minden alkalommal „súlyokat lerakva" alkalmazkodik szervezetük a megváltozott környezeti viszonyokhoz! Magasabb szintről nézve könnyebben megoldhatóvá válnak a dolgok. Legyen ez követendő példa.

Biológiátok változik tehát, s mindaz bennetek, mely képtelen a változásra, megpróbál visszatartani, vagy ahogy mondjátok: „Lehúzni!" A változás elkerülhetetlen, ezért mindennek, amely nem hozzátok való, ki kell tisztulnia belőletek, mert a haladás csak így szolgálható, és ez testi-lelki-szellemi szintre egyaránt értendő!

Aki „nem veszi a lapot" a tudatalatti síkján sem, mintegy elnyomja belső hangja halk szavát, az egyre nehezebben bírja, egyre több problémával fog küzdeni minden területen. De aki odafigyel a figyelmeztetésekre, vagyis lelke IGEN-t mond a további EGYÜTT-működésre, az ha meg is betegedett, felgyógyul, és hamarosan újból tevékennyé válik.

Azért mondom mindezt nektek, akik figyeltek szavamra, mert sokan lesznek a környezetetekben olyanok, akik NEM-et mondanak a Szándékom szerint elindult változásokra. Felkészítelek benneteket: Meg ne inogjatok nehézségeik láttán!

A segítségadás helyes, de csak olyan mértékben, ahogy az illető elfogadja, és óvakodjatok attól, hogy nézeteiteket, vagy akaratotokat egymásra erőszakoljátok! Ez oly mértékben igaz, hogy még a legközelebb állóknál, például a házastársaknál is „csak" azt jelenti a felelősség, hogy: "Amit teszek, az szolgálja-e az ő lelki üdvét?" De ennyit mindenképpen jelent!

Viszont, a legjobb szándékkal adott dolgaitokért már ő maga felel, hogy mit kezd vele!

Hagyjátok meg a környezetetekben élő emberek lelki döntését, fogadjátok el, ahogy a lélek dönt, fogadjátok el még akkor is, ha ez a lelki döntés részetekről a másik elengedését jelentené! Fogadjátok mindezt el Hozzám való hűséggel, Szeretettel, és Rám-hagyatkozással, mert senki nem tudhatja, hogy a mellette élő ember lelke hogyan egyezett meg VELEM?!

A fokozatos „rezgésszint-emelések” szelídebb formájú, de határozott döntést kívánnak mindenkitől. A "szelídebb forma" azt jelenti, hogy nem háborús körülmények között, hanem békésebb időben történik mindez.

Azoknak viszont kedveseim, akik vállalják a Velem való EGYÜTT-működést, az eddigieknél sokkal több feladatuk lesz!

Egyrészt, szeretettel, tisztességgel kell állnotok a másképp-döntők mellett.

Megnő életetekben a szerető, nem kritizáló, elfogadó segítségnyújtás szerepe!

Ne feledjétek: A példát ÉN adom! Én a szabad-akarat döntéseit mindig elfogadom, nektek is ugyanezt kell tenni a Földön!

Ugyanakkor mások megsegítése mellett önmagatokkal szemben is jelentős kötelezettséggel tartoztok! Olyan állapotra kell hoznotok önmagatokat, hogy lelketek ne legyen gyenge a nehézségek idején, és testetekben is legyen elég erő a feladat végrehajtására!

EZEKBEN A DOLGOKBAN, HA KÉRITEK, MINDIG VELETEK VAGYOK! (Kinek-kinek itt tudnia kell, hogy őneki, saját magának milyen emberi gyengéi vannak, hol kell jobban odafigyelni, hogy a lelke szerint helyesnek ítélt tettre kész állapotban legyen!) Mindenki saját testi-lelki izomedzését végezze el, de azt végezze el!

Ahhoz, hogy a közeljövő változásai ne rázzanak meg túlságosan benneteket, ahhoz legjobb felkészülni.

Ajánlott komolyan venni, hogy önmagatok helyes szeretése = Testi-Lelki-Szellemi szintű "izomedzés"! De legjobb, - amennyiben nem akartok eltévedni az útvesztőkben! - ha ezt is VELEM és ÁLTALAM teszitek!

Így, az év vége és Világrajövetelem ünnepe előtt felkészítelek benneteket: Az újév új lelki lehetőséget hoz!

Lelketek-szívetek szerint éljetek, ne a külvilág szerint! Szívetek Fény és Szeretet-magvai kicsírázhatnak, örömteli virágot hozhatnak! Ehhez adom Szent Szívem Áldását, bőven árasztva rátok, és minden emberre, MOST és MINDÖRÖKKÉ!

Jézus

M.G.Mária

Vissza a Tartalomjegyzékhez