Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

 

A SZERETETLÁNG ÉS CÉLJA MÁSFAJTA MEGFOGALMAZÁSBAN

amely azonban tartalmilag, mondanivalója tekintetében nem tér el a hivatalosan elfogadott és a Szeretetláng Naplóban Erzsébet asszony által lejegyzettektől!

 

A Szeretetláng a Szűzanya szeretettől lángoló Szíve általi, „szeretetcselekedetekre sarkalló hatásának” érvényesítése közöttünk és bennünk, akik emberekként „földi segítői” vagyunk, és akik arra születtünk erre a világra, hogy az Isteni Szeretet tevékeny „munkatársai” legyünk Égi Édesanyánk oltalma alatt.

Mi a Szűzanya célja a Szeretetlánggal?

Szűzanya célja ma sem más, mint volt 2000 évvel ezelőtt.

Máriának, saját emberi önmagának – aki 3 éves korától a Templom szüzei között nevelkedett – nem volt tudomása arról, hogy Ő „szeplőtlenül fogantatott”. Mégis, a próféták tanításán nevelkedve felajánlotta magát az Úrnak, a Mindenség Urának és Teremtőjének azzal a gondolattal és szavakkal, hogy életével, felajánlásával az eljövendő Messiást segítse, hogy minél előbb megszabaduljon az emberiség a bűn és a sötétség okozta szenvedéstől.

A Megváltó Jézus Krisztus Édesanyjának ma sincs más szándéka.

Akkor, kétezer évvel ezelőtt földi életével támogatta, szeretetével, lelkierejével, egész lényével Szent Fia mellett állva földi viszonylatban is a Megváltás részese lett.

A Keresztfa tövében János apostolon keresztül az egész emberiséget gyermekévé fogadta! A Szűzanya nem értette félre Szent Fia utolsó lélegzetvételeivel kiejtett szavait. Egész életében a Szentlélek Bölcsessége által vezetve megértette, hogy az egyetlen ott álló apostolon keresztül az Üdvözítő Őreá bíz minden emberi lelket!

És elvállalta, hogy Megszentelt Anyaként minden embernek Igazi Édesanyja legyen, Földről való eltávozása után a Mennyből is.

Mint minden „vérbeli” édesanya, Ő is szüntelen kér, könyörög gyermekeiért Szent Fiához, és képviseli az emberiséget a Mennyei Atya felé, bennünket pedig folyamatosan figyelmeztet.

Az Ég Királynője így „harcol” értünk és miattunk, de természetesen nem a földi ember gondolkozása szerinti harccal! Szűzanya küzdelmének földi példája az az anyai tulajdonság, mely alapján egy valódi édesanya még a lehetetlen helyzetekben is szinte „anyatigrisként” küzd a sokszor méltatlan gyermekéért!

Szűzanya „harca” több módon is kifejeződik:

Egyrészt felhívja gyermekei figyelmét a veszélyre, a ravasz megkörnyékezésekre, a szellemi sötétségben tartott emberiség tanításával, jóra való, folyamatosan meg-megújuló figyelmeztetésével, mint ahogy például Medugorjéban is, Ivan látnok által teszi, aki (még nem kapta meg mind a 10 Titkot, így) napi szinten áll a Szűzanya tanítása alatt. – „Én vagyok a Béke Királynője!” „Fiam, Jézus azért küld hozzátok, hogy megerősítselek benneteket azzal, hogy Béke, Béke és harmadszor is csak Béke legyen köztetek!...

„Drága gyermekeim, még soha eddig nem volt ekkora szükség a Békére és Fiam Szeretetére, mint ma, olyan nagy és nehéz krízisben, az „Istenhit krízisében” van a világ! Az Isten nélküli világ felé tart ez a folyamat. Az a „béke”, ami most érezhető, az csak illúzió, és csupán ingatag, világ-adta béke. …

Az Igaz Béke Istenben és Istennél van. …”

„Azért vagyok veletek, mert Édesanyátok vagyok! Nektek hányszor kell gyermekeiteket figyelmeztetnetek, hogy a jót megtanulja, és azt tegye? És remélem, ti sem fáradtok abba bele, hogy szeretettel figyelmeztessétek őket. Mert ki az, aki ebben elfárad? Én Édesanyátok vagyok, szeretetet kívánok családjaitokban, ezért Én sem fáradok el figyelmeztetni benneteket.”… *

Másodszor, védelmez bennünket.

Szűzanya Szent Nevei között szerepel az a megnevezés is, hogy: „Angyaloknak Királynője”.

És egy tanítás szerint** „Szűzanya köpönyege millió és millió angyalból áll.” Égi Édesanyánk védelme tehát abból is áll, hogy mindazok, akik szabad akaratuk által „felhatalmazzák” Őt a sötét erőkkel szembeni védelemre, mindazokat „Angyalköpenyével” eltakarja a leggonoszabb erő elől is, hogy Isten szolgálatában álló gyermeke tenni tudja lélekkel vállalt feladatát, előkészítve munkája által az Úr második eljövetelét.

Harmadszor pedig a Megváltó Édesanyjának „kijáró”, hatalmas Isteni Szeretetfényt arra használja, hogy minden, Istennel szemben álló gonosz erőt eltávolítson Fényével a valóban elkötelezettektől. Szeretetének tiszta ragyogása minden lélek mélyére is igyekszik bevilágítani, hogy még a „megfertőzött lelkek” közül is a jóra való hajlammal rendelkezőket magával ragadja, és szeretet-tettekre ösztönözze. Istenanyai Szeretetével, annak Fényével a Leggonoszabb erőt is megfékezni, leállítani törekszik, arra, hogy „tehetetlenné tegye” *** őket Isten szolgáival, gyermekeivel, küldötteivel szemben.

Az Istenanya Szeretetfénye minden gyenge, zavaros, kevés fényű zugot szelíden, de töretlen akarattal igyekszik beragyogni a földi világban Jósággal, Hittel, Élettel és lángoló Szeretettel. Ez utóbbira utalnak az egyre szaporodó Mária-jelenések, melyeknek „hétköznapi” és egyáltalán nem hétköznapi csodáit egyre nehezebb letagadnia a hitetlen világnak.

Szűzanya Szavai a Szeretetláng Naplóból (Szl.): „A lelkek felszabadulnak a Sátán iszonyatos nyomása alól, és elindulnak az Isten felé vezető úton. … Ahogy Nevemet ismerik az egész világon, úgy ismerjék meg Szívem Szeretetlángját is, mely csodákat tesz a szívek mélyén.” (Szl.90.o.)

Így tesz és dolgozik „az Asszony, Aki sarkával a kígyó fejét eltiporja”.

2010. szeptember 27.                                                                                                M.G.Mária

 

*Ivan látnok beszédének teljes bejegyzése a „ZARÁNDOKLATOK” címszó alatt.

**Teljes bejegyzés az „ANGYALI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK” címszó alatt (lesz).

***„Én, a Hajnal szép Sugára, Fényemmel megvakítom a Sátánt.” Szűzanya szavai a

Szeretetlángos „Naplóból”, Erzsébet asszony lelki fordításában. (Többek között Szl.133.o.)

(A Szl. bejegyzéseinek oldalszámai még az első kiadású Napló alapján meghatározottak.)

 

 

Vissza